Home » Aanbieders » Kinderen ouders » Adviespraktijk voor vogels
Logo Adviespraktijk voor Vogels

Informatie

Adviespraktijk voor Vogels

Aanbieder Drs. Jan Hooimeijer DVM CPBC
E-mail
Website
Telefoon 0522 - 25 94 55
Plaats Meppel
Categorie Kinderen-Ouders

Adviespraktijk voor Vogels

Wat heeft de Adviespraktijk voor Vogels te bieden op het gebied van de opvoeding van en het voorkomen van en het oplossen van gedragsproblemen bij kinderen.

Binnen de Adviespraktijk voor Vogels heeft Drs. Jan Hooimeijer zich vanaf 1982, als vogeldierenarts en als papegaaiengedragstherapeut, toegelegd op de problematiek van gedrag.
Het gedrag wordt bekeken binnen de context van de relatie tussen de papegaai/het kind en de andere huisgenoten inclusief andere huisdieren. Het gaat daarbij niet alleen om het gedrag van het dier/de papegaai/het kind maar vooral om het gedrag van de eigenaar/verzorger/ouders.

Op basis van 38 jaar wetenschappelijk onderzoek door Dr. Irene Pepperberg is aangetoond dat we papegaaien in meerdere opzichten kunnen vergelijken met kinderen in de leeftijd van 4-6 jaar.  Als het gaat om de intelligentie en de cognitieve eigenschappen zijn de overeenkomsten opmerkelijk. Dat geldt ook voor de ontwikkeling van de taal.

Op basis van het werk van de grondleggers van de Ethologie kan worden geconcludeerd dat er nauwelijks sprake is van een scheidslijn tussen het gedrag van de mens en het dier. Het betekent dat we op basis van  de kennis en de ervaring vanuit de ethologie veel kunnen leren over de problematiek van opvoeden en het voorkomen van en het oplossen van gedragsproblemen.

Binnen het werk als papegaaiengedragstherapeut gaat het om:

De beoordeling van de situatie als er spraken is van gedragsproblemen. D.w.z. het stellen van “de diagnose”

  • Het interpreteren van het gedrag.
  • Het onderkennen van gedragsproblemen.
  • Het onderkennen van de oorzaken van gedragsproblemen.
  • Het hanteren van en het oplossen van gedragsproblemen.
  • Het voorkomen van gedragsproblemen.

Er wordt gewerkt op basis van principes vanuit de ethologie.

Belangrijk daarbij is het onderkennen van :

  • Het verschil tussen normaal gedrag en gewenst gedrag.
  • Het verschil tussen gewenst gedrag en afgedwongen gedrag.
  • De definitie van ongewenst gedrag.
  • Het herkennen en het hanteren van overspronggedrag

Door Drs. Jan Hooimeijer is een 5 stappen gedragsprotocol ontwikkeld . Een hulpmiddel om te komen tot een relatie die gebaseerd is op wederzijds respect en wederzijds vertrouwen.

De uitgangspunten, de definities van gedrag en het 5-stappen gedragsprotocol zijn niet beperkt tot de problematiek van het gedrag bij dieren/papegaaien. Deze zijn ook volledig toepasbaar op het gedrag bij de mens en zeker in de relatie tot het opvoeden van  en de omgang met kinderen.

De kennis en ervaring zijn waardevol bij het opvoeden van kinderen. De achtergronden zijn belangrijk als we kijken naar het opvoeden van huisdieren binnen een gezinssituatie. Het is van groot belang om gedragsproblemen in de toekomst zo veel mogelijk te voorkomen. Dat begint al bij jonge baby’s en dat begint al bij de aanschaf van een (jong) gezelschapsdier.

Als docent van de Volksuniversiteit zijn er door drs. Jan Hooimeijer cursusavonden gepresenteerd over de problematiek van opvoeden en inspelen op gedragsproblemen. Er zijn en worden workshops gepresenteerd voor docenten binnen het onderwijs om inzicht te verkrijgen in het voorkomen van en het oplossen van gedragsproblemen. Ook wordt de mogelijkheid geboden voor individuele consultaties.

 Voor vragen en eventuele afspraken: Drs. Jan Hooimeijer DVM CPBC

e-mail: info@vogeladvies.nl

Adres

Ons adres
Schoolstraat 7a
7941 CA Meppel