Home » Aanbieders » Opleidingen » Toermalijn voor vrijeschoolonderwijs
Logo Toermalijn voor vrijeschoolonderwijs

Informatie

Toermalijn voor vrijeschoolonderwijs

Aanbieder St. Vrijescholen Athena
E-mail
Website
Telefoon 0522 - 25 33 43
Plaats Meppel
Categorie Opleidingen

Toermalijn voor vrijeschoolonderwijs

De Toermalijn is een vrijeschool.
Wie eenmaal een vrijeschool binnenstapt, proeft meteen een heel bijzondere, eigen sfeer. Wat is dat nu, dat eigene van een vrijeschool, wat kenmerkt de vrijeschool? 

Het spelen is voor kleuters het eigenlijke leren, daarin leeft de drang tot nabootsing en de kracht van de scheppende fantasie. Elke vorm van gericht abstract leren wordt in de kleuterklas vermeden, terwijl intussen de ontwikkeling van de leervoorwaarden scherp wordt geobserveerd en, zo nodig, gestimuleerd.

We spreken op de vrijeschool nog van kleuterklassen en klas 1 tot en met 6 (ipv groep 1 tot en met 8). Het onderwijs aan kleuters is wezenlijk anders dan het onderwijs aan klas 1 tot en met 6.

Nog een kenmerk van de vrijeschool is het periodeonderwijs (in klas 1 t/m 6). In periodes van 3 à 4 weken worden de eerste uren van elke dag gebruikt voor een bepaald vak. Zo wordt er drie of vier weken gewerkt aan bijvoorbeeld taal, rekenen, biologie, wiskunde of aardrijkskunde. Dit ritmische systeem schept een grote helderheid voor de kinderen en heeft als belangrijk voordeel dat de verbinding met dat vak heel intens wordt.

Door de jaren heen vertellen de leerkrachten de kinderen veel verhalen. Deze vertelstof sluit aan bij de ontwikkelingsfase waarin de kinderen op dat moment verkeren.

Kunstzinnige vakken maken een wezenlijk bestanddeel uit van het leerprogramma. Sterker nog, elk vak wordt langs kunstzinnige weg aangeboden. Op die manier worden niet alleen intellectuele maar ook emotionele en sociale vaardigheden aangesproken - om zo te werken aan een evenwichtige ontwikkeling van denken, voelen en willen.

Aan het ritmische verloop van het jaar besteden wij veel aandacht in de vorm van de (veelal Christelijke) jaarfeesten. De jaarfeesten (Michaël, Sint Maarten, Sint Nicolaas, Kerstmis, Pasen, Pinksteren en Sint Jan) vormen voor het kind vaste hoogtepunten in het jaar. De vrijeschool heeft overigens geen bindingen met een bepaalde geloofsrichting.

Adres

Ons adres
Julianastraat 22
7941 JC Meppel