Home » Aanbieders » Sterven rouw en uitvaart » Rouw en verlies therapie meppel de wijk eo
Logo Rouw en Verlies Therapie Meppel/ De Wijk e.o.

Informatie

Rouw en Verlies Therapie Meppel/ De Wijk e.o.

Aanbieder Sandra Brongers
E-mail
Website
Telefoon 06 - 31 78 66 39
Plaats De Wijk
Categorie Sterven, Rouw en uitvaart

Rouw en Verlies Therapie Meppel/ De Wijk e.o.

Je kunt er niet omheen Je komt er niet overheen Je moet er doorheen!

Rouw en Verlies Therapie

Ik geef begeleiding aan kinderen , jongeren, volwassenen en ouderen die in hun leven geconfronteerd worden met een verlies. Verliesverwerken( of beter gezegd het leren omgaan met je verlieservaring) is een evenwicht vinden tussen omkijken naar wat was, stilstaan bij je gevoelens en de kracht hervinden om verder te gaan met je leven. In individuele begeleiding, gezinsbegeleiding en in groepen, ondersteun ik mensen in dit proces.

Rouw ontstaat als reactie op het verlies van een situatie of iemand die een
grote betekenis had in het leven van de nabestaande. We kunnen hierbij niet
alleen denken aan concrete verliessituaties door sterven en dood, maar ook aan
verlies van gezondheid, van werk, van een levensperspectief of verlies aan
zingeving.

In veel gevallen dwingen ingrijpende gebeurtenissen tot
heroriëntering op het leven. Rouwenden dienen hun leven opnieuw richting geven
en afstemmen. Het is een proces van aanpassen aan de nieuwe levenssituatie,
waarbij de betekenis van het verlies niet uit het leven verdwijnt, maar in het
leven geïntegreerd wordt zodat de rouwende zich kan verzoenen met hetgeen hem
overkomen is en het verlies geen onoverkomelijke hindernis meer hoeft te zijn om
verder te leven.

Als u een dierbare verliest volgt er een moeilijke tijd. Voor het verwerken van de dood van een dierbare bestaan geen hapklare tips en trucs, al zouden we dat soms wel graag willen. Het verlies is in het begin nauwelijks te bevatten. Het dringt vaak pas echt door als u er niet meer omheen kunt, bijvoorbeeld als u het lichaam moet identificeren, tijdens de uitvaart, de stilte in huis en de eerste verjaardag zonder uw geliefde(n). Het zijn allemaal feiten waarmee de pijn en het verdriet langzaam echt tot u doordringen. Verwerken van verlies verloopt met pieken en dalen. Het ene moment kan het verlies enigszins dragelijk voelen, terwijl u een volgend moment ineens weer overmand wordt door verdriet, angst of eenzaamheid. Dat kan voelen als een klap in uw gezicht, alsof u weer helemaal terug bij af bent. Dit is geen reden om u zorgen te maken. U wordt daar misschien moedeloos van, maar het is belangrijk de hoop niet op te geven. Uiteindelijk is het een proces met kleine stapjes ‘vooruit’.

Zingeving

Behandeld wordt het verband tussen verlies en rouw, individuele zingeving en de betekenis van de termen geluk en verdriet. Ook wordt aandacht besteed aan de opdracht om een nieuwe levenssituatie te aanvaarden en hoe u de zin van het leven (opnieuw) kunt ontdekken. Ik bied ondersteuning aan mensen om inzicht te krijgen in hun innerlijke kracht en beweging in gang te zetten bij vastgelopen processen. Het nemen van eigen verantwoordelijkheden biedt kansen tot persoonlijke groei en ruimte voor wat betreft o.a. omgaan met verlies, burn out, ongewenste kinderloosheid en dreigend verlies van functie.

Zingeving is een begrip uit de metafysica, wijsgerige antropologie en de psychologie en betekent het zoeken naar de zin, de bedoeling of het doel van het leven of van grote gebeurtenissen in het leven, of het trachten dit doel zelf te scheppen. Het woord zelf suggereert dat dit een actief proces is, wat erop wijst dat de zin van enig voorval geen vanzelfsprekendheid is. Zingeving kan gebaseerd zijn op verschillende elementen, waaronder geloof, rede of logos en esthetiek. De geschiedenis van de zingeving is mogelijk even oud als de mensheid zelf.

Adres

Ons adres
nicolaas oostinghweg 7
7957CX De Wijk