Home » Aanbieders » Emdr » Bij ik ont moet ting en bewustzijn
Logo BIJ IK ont-moet-ting en bewustZijn

Informatie

BIJ IK ont-moet-ting en bewustZijn

Aanbieder Ineke Knol
E-mail
Website
Telefoon 0522 - 25 93 08
Mobiel 06 - 17 06 70 04
KVK KVK: 04082683
Plaats Nijeveen
Categorie EMDR
Ook in
 • Loopbaanbegeleiding
 • Relatietherapie
 • BIJ IK ont-moet-ting en bewustZijn

  Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen.

  Dit kan zijn een schokkende ervaring, zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf.

  Maar ook voor andere ervaringen die veel invloed hebben gehad op de ontwikkeling van iemands leven zoals pesterijen of krenkingen in de jeugd, die in het hier-en-nu nog steeds invloed hebben kan de methode gebruikt worden

  EMDR is een kortdurende therapievorm. Als het gaat om een trauma na een eenmalige ingrijpende gebeurtenis dan zijn mensen vaak al na enkele zittingen in staat om de normale dagelijkse bezigheden weer op te pakken.


  Waarvoor is EMDR bedoeld?
  Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Een groot deel van de getroffenen 'verwerken' deze ervaringen op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten. Vaak gaat het om zich opdringende herinneringen aan de schokkende gebeurtenis, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen; 'flashbacks') en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties. Als er aan bepaalde criteria wordt voldaan spreekt men van een 'post traumatische stress-stoornis' (PTSS).
  Uitgangspunt van EMDR is telkens dat de klachten zijn ontstaan als gevolg van een of meer traumatische/beschadigende ervaringen. Daarmee worden gebeurtenissen bedoeld die dusdanige sporen hebben nagelaten in het geheugen van de persoon, dat hij of zij er nu nog steeds last van heeft. Voorbeelden daarvan zijn emotionele verwaarlozing, akelige ervaringen op medisch gebied, verlieservaringen, werkgerelateerde gebeurtenissen en andere schokkende, schaamtevolle of anderszins ingrijpende ervaringen.

  De belangrijkste  insteek van de EMDR therapeut is de cliënt te helpen de herinneringen aan deze gebeurtenissen te verwerken, met de bedoeling daarmee de klachten te verminderen of te laten verdwijnen.

  Adres

  Ons adres
  Dorpsstraat 66
  7948 BT Nijeveen