Aanbieder Willemijn van Schilfgaarde
E-mail thuismeppel@gmail.com
Website www.thuismeppel.nl
Telefoon 06 - 20 04 98 26
Adres Ceintuurbaan 106
Postcode 7941 LX
Plaats Meppel
KvK 64146308
 
Categorie Bewustzijnsontwikkeling
 


Meer van deze aanbieder:
Mens en Maatschappij


DeelGenootschap tHuis

 

Een DeelGenootschap? Wat is dat?

Dik Zanting, Mirjam de Jonge en Willemijn van Schilfgaarde zijn met elkaar een DeelGenootschap aangegaan. Binnen dit DeelGenootschap zijn wij deelgenoten in het realiseren van het 't Huis. Wij doen dit volgens de principes van vrij-gelijk-samen zoals is uitgedacht binnen Economy Transformers.

"Een vrij-gelijk-samenleving draagt enerzijds bij aan een cultuur waarin de individuele mens zich in vrijheid kan ontplooien tot wie hij of zij wil zijn, anderzijds werken we aan een economie waarin in gezamenlijk onderling overleg capaciteiten op behoeften worden afgestemd. Ertussenin regelen we onze betrekkingen op basis van gelijkheid. (Economy Transformers)".

Eh ... hoe dan?

't Huis is een DeelGenootschap waar we ruimte bieden aan initiatieven voor een gezonde leefstijl, duurzaam leven en zingeving. We willen met onze initiatieven goed zijn voor mens én Aarde door vervuiling, belasting en uitputting van mensen en Aarde te voorkomen (onze Ik Ben).

Wij organiseren onszelf en onze initiatieven zo dat wij bijdragen aan een mens- en Aardewaardige samenleving. Hier komt het vrij-gelijk-samen principe om de hoek kijken. Met elkaar bieden we dus ruimte. In onze samenwerking als deelgenoten en met andere initiatiefnemers die gebruik maken van die ruimte letten we er op dat:
  • een ieder zelfbepaald handelt ten aanzien van zijn/haar initiatief om die ruimte te ontwikkelen en te gebruiken (daarin zijn we vrij),
  • daarbij verbonden blijft met de ene Aarde en verantwoordelijkheid draagt voor het welzijn van alle mensen. En wat dichter bij huis: je verbonden blijft met de bron waarvoor de ruimte bedoelt is en verantwoordelijkheid draagt voor het welzijn van de ruimte en de gebruikers die de ruimte samen delen (daarin zijn we samen),
  • er niemand anders, buiten je of boven je, beter weet hoe jouw initiatief het beste vorm krijgt in die ruimte (daarin zijn we gelijk).
Wij zien en ervaren de mensen om ons heen als liefdevolle, scheppende en creatieve wezens die samen met elkaar op weg zijn naar een samenleving waarin alle mensen er mogen zijn. Een samenleving waar we vanuit rijkdom in elkaars (materiële) behoefte kunnen voorzien en waar iedereen zijn dromen en verlangens kan vervullen.

De onderlinge samenwerking tussen de deelgenoten, en met de initiatiefnemers die gebruik maken van onze ruimte, kenmerkt zich door vertrouwen. Vertrouwen dat iedereen bereid is tot zelfonderzoek aangaande de bron van 't Huis. Vertrouwen in de wederzijdse ondersteuning bij ons realiseren van onze passie voor gezonde mensen op een gezonde aarde. En het vertrouwen dat we elkaar ruimte geven voor zelfexpressie en spel.

Wij geloven in "zo binnen, zo buiten". De bron wordt congruent uitgedragen binnen de initiatieven, naar de deelnemers aan die initiatieven en naar andere initiatiefnemers. We mogen en durven elkaar aan te spreken op afspraken, het leven van de essentie in ons DOEN en ergernissen die in de samenwerking ontstaan. We doen dit liefdevol en met humor voor onze eigen-aardigheden.

De thuisplek als zodanig is van niemand. De beschikbare ruimte wordt dan ook gedeeld met elkaar. De DeelGenoten hebben zich verbonden om met elkaar (en met hulp van andere initiatiefnemers op zoek naar ruimte) de exploitatie en ontwikkeling te dragen. Deelgenoten schrijven hun eigen verbintenisovereenkomst waarin zij aangeven wat zij kunnen brengen, wat zij willen leren en hoe zij vereffenen voor hun eigen gebruik van ruimte of vereffend willen worden voor hun bijdrage in het DeelGenootschap.

De prijs voor het gebruik van de beschikbare ruimte die we delen komt tot stand op basis van behoefte en draagkracht. Aan iedereen wordt gevraagd ook zelf na te denken over een reële vereffening van het gebruik van de beschikbare ruimte voor zijn eigen initiatief. Wij zullen ook open zijn over de kosten die we met elkaar te dragen hebben om deze ruimte beschikbaar te houden.

En zo werken we met elkaar aan de ontwikkeling van een fysieke kennis-, doe- en ontdekplek. Een plek waar ruimte is om elkaar te ontmoeten, inspireren, kennis te delen, experimenteren, spelen en samen te werken. Een plek waar ruimte is om initiatief te nemen en in beweging te komen voor vitale mensen op een vitale aarde.

Meer weten?
Als deelgenoten hebben wij ons verbonden met het DOEN van 't Huis. Wat dit is hebben we uitgewerkt in de Zes Sleutels voor Transitie. De zes sleutels samen vertellen wat we willen, waarin we vrij zijn en hoe dit samen doen op basis van gelijkheid. Wie meer wil weten kan ons brondocument hier lezen:

Je kan natuurlijk ook eens een (digitaal) bezoek brengen aan de website van Economy Transformers. Zij zijn de grondleggers van DeelGenootschappen en het denken over een vrij-gelijk-samenleving. Damaris Matthijsen heeft er een heel boek over geschreven: Vrij, Gelijk & Samenleven, wegwijzer naar een mens- en Aardewaardige samenleving. Het ligt bij ons op de leestafel, maar je mag het natuurlijk ook zelf bestellen.

Wij pionieren verder als DeelGenootschap. We maken telkens stappen en ontdekken ook hoe spannend het kan zijn. Je bent van harte uitgenodigd om ons daarin te volgen. Dit kan door je aan te melden voor de nieuwsbrief van 't Huis. Stuur een mail naar thuismeppel@gmail.com met als onderwerp aanmelden nieuwsbrief. Wij zetten je dan op de verzendlijst.


Nieuws

Powered by webXpress