Aanbieder Sylvia Schlüter
E-mail shschluter@hotmail.com
Website www.dichterbijklank.nl
Telefoon 0528 251305
Adres Das 1
Postcode 7958 TP
Plaats Koekange
KvK
 
Categorie Klankschalen
 

Dichterbijklank


Klank
De werking van klank is gebaseerd op natuurkundige wetten. Iedereen kent het effect van een steentje dat in het water valt. Dan ontstaan er kringen die zich over het water verspreiden. Zo wordt elke watermolecuul in beweging gezet. Tijdens een klankmassage gebeurt ongeveer hetzelfde met ons lichaam dat ook voor ongeveer 80% uit water bestaat. Met hun rijkdom aan frequenties en zachte trillingen herinneren de klanken van klankschalen aan harmonie in alle cellen op fysiek niveau.

De Peter Hess-klankmassage biedt:
  • een ontspannende massage
  • een zachte harmonisatie van het lichaam
  • een positieve beïnvloeding van het zelfbewustzijn en de creativiteit.            
De Peter Hess-klankmassage is een diep werkende ontspanningsmethode, aangepast aan de cultuur van de westerse mens


Aan de methode Peter Hess liggen de volgende principes ten grondslag:
  • De autonomie van de cliënt staat voorop in de behandeling.
  • Een behandeling wordt gegeven op het geklede lichaam.                                 
  • De behandeling is oplossingsgericht.
  • Het is een samenwerking tussen behandelaar en cliënt.

Tinnitus en klankmassage
Iemand die last heeft van oorsuizen neemt geluiden waar die niet tot een externe geluidsbron te herleiden zijn. Oorsuizen wordt ook wel tinnitus genoemd. Naar schatting 10 tot 30 % van de Nederlanders heeft hier last van. Het is een beperkende aandoening die angst, depressie, slaap - en concentratiestoornissen kan veroorzaken. Soms trekken mensen zich door tinnitus uit sociale contacten terug. Veel mensen met tinnitus zijn moe en gespannen. Wie werkt heeft vaak meer pauzes nodig, kiest andere taken, werkt trager of wil zelfs stoppen met werken.

De mogelijkheden van klankmassage bij tinnitus 
De Duitse KNO-arts PD Dr. Med. U.H. Ross heeft een methode ontwikkeld - gebaseerd op de Peter Hess-klankmassage -  die de sociale en mentale gevolgen van tinnitus positief kan beïnvloeden. Hij combineert klankmassage met andere ondersteunende technieken. Dr. Ross baseert zich op recente neurologische inzichten en jarenlange ervaring.
Zijn methode kan u helpen een beter inzicht te krijgen in de factoren die invloed hebben op uw tinnitus,
andere gedachten en gevoelens te verbinden met uw tinnitus,
de waarneming van geluiden actief te beïnvloeden,
tinnitus constructief voor uw leven te gebruiken,de kwaliteit van uw leven los te zien van tinnitus. 

Het is belangrijk dat een arts vaststelt of het daadwerkelijk om tinnitus gaat.


Ontspannen door klank-meditatie
Dorpshuis De Veldhoek Ruinerweg 24a Koekangerveld
Op donderdagochtend een heerlijk moment voor jezelf. Wegdromen op de milde klanken van klankschalen, gongs en andere instrumenten bij een geleide meditatie, een visualisatie of een klank-fantasiereis. Diep ontspannen zonder je in te spannen.
Op de website vindt je de data.
Powered by webXpress