Home » Logo

Ons logo verbeeldt Hoofd, hart en handen.

De gedachte: balans in geest, ziel en lichaam.

Ons hoofd staat symbool voor kennis en inzicht. Hierin ligt tevens de centrale aansturing van ons lichaam.

Hart en ziel staan voor passie en emotie. Hierin vinden we onze stimulans en onze motivatie. Het is ook de basis van ons geluk en verdriet.

Handen staan symbool voor daad- en scheppingskracht. Strategieën die ontstaan in hoofd en hart worden omgezet in beweging en zo ontstaat er waarneembaar resultaat.

Wanneer hoofd, hart en handen in balans zijn, koppelen we leren aan ervaring en ontstaat er energie, effectiviteit en kracht.

Deze balans willen we tot uitdrukking brengen in alles waar we voor staan als het gaat om:

  • Gezondheidszorg, welzijn en persoonlijke groei 
  • Duurzaam leven en milieu
  • Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Als je hoofd is verbonden met je hart scheppen je handen de mooiste dingen.

MillArt uit Meppel heeft dit logo voor ons ontworpen in 2013. We zijn dankbaar dat zij onze gedachte zo mooi in beeld hebben gebracht.

​Wil je een link naar ons op jullie site plaatsen, kies dan hier één van de opties voor een logo.

Ontmoeten. Ontwikkelen. Inspireren. Samenwerken.