Home » Nieuws » Duurzaam ondernemen
Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen

Tegenover globalisering, verschuivende geopolitieke verhoudingen staat ‘lokalisering': Samen zijn we er verantwoordelijk voor ons eigen duurzame fundament te scheppen, in andere onderlinge verhoudingen, met de blik op een veranderende toekomst en met duurzame bronnen van eigen bodem.

Die duurzame oogst bevindt zich in onze ruimte. We moeten deze alleen eerst zien. Ambities, wensen en plannen te over, maar hoe activeer je het potentieel?

Ik zie het als mijn missie om vraag en aanbod op het gebied energie, ruimte, duurzaamheid, maar vooral mensen van stad en platteland bij elkaar te brengen en zo te werken aan een prachtige toekomst.

Specialties: Creatieve en enthousiaste duurzame durf-denk-doener. Van visie naar plan naar mensen naar praktisch handelingsperspectief.

Kennis van energie in maatschappelijk perspectief en relaties met aanpalende beleidsvelden: overheidsbeleid, ruimtelijk beleid, energieinfrastructuren, traditionele energiesector.

Robert Colijn

Meer info op de website van Robert en van Spaar-saam.

Op donderdag 24 september is er een presentatie over duurzaam ondernemen in Meppel door Robert bij Meppel United. Meer info

De kosten zijn € 3,00 inclusief 2 kopjes koffie/thee

Een bijdrage van Janet van der Molen