Home » Nieuws » Thema van de maand april groei
Thema van de maand april: Groei

Thema van de maand april: Groei

Bewust Meppel heeft in de maand april het thema 'Groei' centraal staan. Groei kun je natuurlijk symbolisch zien, maar ook letterlijk is groei in deze maand heel duidelijk aanwezig. De lente mag vol zijn gang gaan. We willen dat weer ten volle ondervinden door naar buiten te gaan en in de tuin te gaan werken. In de Haveltermade is een wel heel bijzonder project, namelijk een duurzame stadstuin, opgezet door de stichting Permacultuur Meppel i.s.m. wijkbewoners, organisaties en scholen. Daarover kon je in de Meppeler Courant al meer lezen. N.a.v. 3 vragen kun je nader kennis maken met Irma Lok en Gea Schoemaker, de bevlogen initiatiefnemers.

Hoe belangrijk is natuur en natuurlijkheid voor jullie?

Gea: Ik ben het liefst buiten in de natuur. Ik was een lange periode vergeten hoe veel energie ik krijg van  de natuur en hoeveel liefde ik voel voor de natuur, en voor dieren. Buiten zijn betekent voor mij: vrij  ademen, ruimte en verbinding.  Door  vrijwilligerswerk op  zowel een Biologisch Dynamische Tuinderij alsmede op een (permacultuur) Beleeftuin  werd ik me bewust van de kwetsbaarheid van de natuur en dit bracht een diep besef van verantwoordelijkheid bij me naar boven. Ik besloot mijn eigen unieke bijdrage te willen gaan leveren op de vierkante meter om de natuur weer recht te doen.

Irma: Ook ik ben graag in de natuur. Iets trekt mij steeds naar binnen, richting natuurlijkheid. Letterlijk in de natuur zijn helpt mij daarbij. We zijn één met de natuur, de natuur dat ben je zelf. Van nature zijn we levendig, spontaan en onbevangen. Als we meer in verbinding met natuur leven, dan kan het niet anders dan dat we ons daarin herkennen, het is ons eigen, herinnert ons aan onze natuur en natuurlijkheid, het is onze ware aard. Ik voel me een verbinder in hart en nieren. Geen verbinding ervaren levert me spanning op, in lichaam, geest en ziel, we zijn immers één. Mijn passie is een bijdrage te leveren aan een wereld waarin we ons weer en meer verbonden voelen, met onszelf, elkaar en onze omgeving.

Wat wil hier groeien?

Gea: In januari jl. ben ik gestart met een Permacultuuropleiding.  Ik leer mee te werken met de natuur, over herstel van de bodem en de kringloop weer rond krijgen. Ik word uitgedaagd met andere ogen naar de natuur te kijken. Alvorens tot actie te willen overgaan is het goed om even een pas op de plaats te maken en tijd voor observaties te nemen; wat wil hier groeien?  

Irma: Stil staan is geen achteruitgang. Stil staan bij mezelf helpt mij beter te voelen wat er Nu is en me daarmee te verbinden. Het maakt me bewust van wat er in me leeft, juist dan ontvouwt er zich veel! Zo werkt het ook in de natuur. Osho zegt: ‘Kijk naar de rivier: wat er ook gebeurt, in diepe rust en onbezorgd stroomt ze voort. Wat er ook in de wereld om haar heen gebeurt, de rivier blijft rivier - trouw aan zichzelf blijft ze zich voortbewegen. En kijk naar de bloemen. De bloemen zijn ook trouw aan zichzelf. Geen enkele bloem tracht, op wat voor manier dan ook, een andere bloem na te doen.’

De bodem is de basis. Hoe krijg je die gezond?

Gea: Hoe meer wormen, micro organismen zoals schimmels en bacteriën er in de bodem zitten des te beter gedijen de groenten en planten er op. De uitdaging is om op een zo natuurlijk mogelijke wijze de bodem weer zo gezond mogelijk te krijgen. Permacultuur maakt ook geen gebruik van wisselteelt maar zet juist die planten, bomen en kruiden bij elkaar die elkaar versterken.

Irma: Staan we in verbinding met onze natuurlijkheid, onze vrije aard dan ervaren we grond in onszelf. Het is onze eigen gezonde bodem, authentiek en autonoom. 

Gea en Irma vinden het fantastisch in Meppel bij te dragen aan een gezonde bodem, waar mensen elkaar ontmoeten, waar we zorgen voor de aarde, zaaien en laten groeien, kennis delen en ook delen van de overvloed!

De gemeente Meppel heeft vanuit het aanjaagbudget € 2500,- beschikbaar gesteld aan stichting Permacultuur Meppel i.o. In de wijk Haveltermade vindt binnenkort de aftrap plaats  van een permacultuurtuin.

Op 19 april is er een bewonersbijeenkomst voor ieder die wil leren van de natuur en een steentje wil bijdragen aan de wijk!

Wijkcentrum De Poele, Groen van Prinsterenlaan 1a, Meppel, Aanvang 19.30 uur

Meer informatie: permacultuurmeppel@gmail.com

In het nieuws bij RTV Drenthe, een kort filmpje
 

Een bijdrage van Janet van der Molen