Home » Nieuws » Mindfulness bij kanker
Mindfulness bij kanker

Mindfulness bij kanker

De diagnose kanker kan golven van shock, verwarring en hulpeloosheid oproepen. Allerlei emoties, gedachten en stemmingswisselingen kunnen zich aandienen. Als je kanker hebt, is het heel begrijpelijk om gevoelens van schuld te hebben, van eenzaamheid en onzekerheid. Hoe ga je hiermee om? Heb je de neiging om je terug te trekken? Of word je boos, krijgt je omgeving soms de volle laag? Gelukkig kun je er iets aan doen.

Met mindfulness train je jezelf om anders om te gaan met onzekerheid, spanning, emotie en pijn. Je richt je aandacht bewust naar wat er nu is, op dit moment. Wat zijn je gedachten en welke emoties zijn er, wat voel in je lichaam? Je oefent om daarbij te blijven. Er zonder oordeel naar te kijken en mild te zijn voor jezelf. Er zit ruimte tussen de werkelijkheid en datgene wat we ervan maken. Dat biedt kansen om ‘uit de war’ te komen en iets te ervaren van de vitaliteit en volheid van het leven. Door regelmatig mindfulness te beoefenen kun je een anker in jezelf ontwikkelen. Hierdoor ervaar je meer rust en stabiliteit. Het regelmatig beoefenen van mindfulness heeft een bewezen positief effect op het immuunsysteem, wat je weerstand weer ten goede komt.

Helpt mindfulness echt bij herstel van kanker?

Vanaf 2000 is er in de wetenschappelijk literatuur een stijgende lijn te zien in medische artikelen over mindfulness. Het evidence-based MBCT (mindfulness based cognitive therapy) programma wordt al jaren toegepast als behandeling voor terugkerende depressie. In de MBCT staat het anders omgaan met gedachten, gevoelens en lichamelijke gewaarwordingen centraal. Er wordt niets aangeleerd of weggelaten. Mensen die de training volgen worden zelfs aangemoedigd alles te laten zijn zoals het is om beter te kunnen zien hoe zij zelf het beste met hun angst, vermoeidheid, stress en verdriet om kunnen gaan. Mindfulness bij kanker is de laatste 15 jaar door het CMRP (mindfulness centrum voor toegepast onderzoek) van de Universiteit van Bangor, in Engeland, ontwikkeld uit de MBCT.

Prof. Dr. Bessel v/d Kolk deed meer dan 30 jaar klinisch en wetenschappelijk onderzoek naar trauma gerelateerde stress.  Na een diagnose als kanker kan de angst zo groot zijn dat een post traumatische stress stoornis (PTTS) ontwikkeld worden. Dit brengt veranderingen in de hersenen en het lichaam teweeg. Het zich thuis voelen in het eigen lijf is misschien niet meer zo vanzelfsprekend. Het reguleren en synchroniseren van lichaam en geest door o.a. yoga en mindfulness biedt herstel in het vermogen om stap voor stap weer ‘te weten wat je weet en te voelen wat je voelt.’ Dit kan mensen helpen om steviger in het behandeltraject te staan en/of hun naasten beter te begeleiden tijdens en na de behandelingen.

Kortom, mindfulness helpt om anders om te gaan met onzekerheid, spanning, emotie en pijn. Hierdoor ervaar je meer rust en stabiliteit tijdens alle behandelingen die je ook moet ondergaan. Of het nu bij jezelf is of een naaste die je begeleidt. 

 

Logo Ademtij, mindfulness & begeleidingCarien Olbers is psychosociaal therapeut en geeft mindfulness trainingen, workshops en stiltedagen.

Samen met Ina Kroeze (ook psychosociaal therapeut) ontwikkelde Carien de training mindfulness bij kanker. Deze training is bestemd voor mensen die met kanker te maken hebben (gehad) en hun naasten. Op  3 april start deze training in Zwolle. Deze training komt ook in Meppel bij voldoende belangstelling. Belangstelling? Kijk hier voor meer informatie.

Een bijdrage van Carien Olberskanker, mindfulness, stress, emotie, pijn