Home » Nieuws » De relatie blijft bestaan
De relatie blijft bestaan

De relatie blijft bestaan

"Ik zal eerlijk bekennen: ik moet iedere keer tellen. Hoeveel jaar geleden. Het waren er vorig jaar 20. En het leken er 30. En toch ook alsof je er gisteren nog was. Tijd bestaat blijkbaar niet als iemand dood is. En het verdriet verdwijnt niet, velen denken dat. Het verandert alleen. Onder een sluier van alles gaat goed en we moeten toch door, sluimert het verder. Bij mij, althans. Het krijgt geen plekje, er wordt een plek voor afgedwongen en dat is ook goed. Want doorgaan moet. Lachen moet. Leven moet. Met het gevaar dat je ineens jaren staat te tellen. Tijd is niets. Tijd maken we vol en vervliegt tegelijk. Tijd is tegelijk alles. Want iets anders hebben we niet."

Verlies ervaren is een evenwicht vinden tussen omkijken naar wat was, stilstaan bij je gevoelens en de kracht hervinden om verder te gaan met je leven. In individuele- en gezinsbegeleiding en in groepen bemerk ik hoe ontzettend moeilijk het is om met de aandacht in het hier-en-nu te zijn. Bij wat er op dit moment gebeurt.

"Ik telde dus de jaren, lieve Bianca. Ben nu alleen, Sorry. Het is gewoon omdat het missen niet stopt. Omdat ik zo hard wil dat je hier gewoon nog bent. Elke minuut verder in de tijd, is ook verder van toen je er nog was. Ik wil helemaal niet tellen, want ik wil het niet weten. Het is al veel en veel te lang. Maar: leven moet. Lachen moet. Dus doen we dat. Zo hard als we kunnen. De hele tijd. Beloofd."

De tijdelijke, zichtbare wereld is de werkelijkheid, en niet de ideeën erachter (Plato). Het is zo belangrijk om mensen de gelegenheid te geven om op eigenwijze hun verlies door sterven en dood, gezondheid, werk, echtscheiding, levensperspectief of zingeving te bekijken. In veel gevallen dwingen ingrijpende gebeurtenissen tot heroriëntering op het leven. Ik zeg altijd: ¨iedereen rouwt op zijn eigen manier, iedereen draagt ook andere schoenen¨. Aanpassen aan de nieuwe levenssituatie is een proces van hard werken. De betekenis van het verlies verdwijnt niet uit het leven maar wordt geïntegreerd in het leven. Het oefenen van die aandacht is het belangrijkste onderdeel. Iedere keer is het weer een cadeautje voor mij als ik bemerk dat mensen zich kunnen verzoenen met hetgeen hen overkomen is. En wordt het zichtbaar dat het verlies geen onoverkomelijke hindernis meer is om verder te leven. Iedere keer is het bijzonder om te zien bij mensen dat de verandering aan het ontstaan is, als mensen zich realiseren dat de aandacht richten op jezelf ook het bewustzijn van de relatie met de ander en met de omgeving in de weg kan staan. 

Sandra Brongers

Logo Rouw en Verlies Therapie Meppel/ De Wijk e.o.In haar praktijk Rouw en Verlies Therapie Meppel e.o. en in de Geestelijke gezondheidszorg ontmoet Sandra Brongers kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen die in hun leven geconfronteerd worden met een verlies. 

Een bijdrage van Sandra BrongersVerlies, verwerken, rouw, rouwtherapie, relatie, relationele bewustzijn