Home » Nieuws » Afstemmen op de zonnestralen
Afstemmen op de zonnestralen

Afstemmen op de zonnestralen

Solar yoga of Surya yoga is een van de hoogste vormen van yoga, die echter nauwelijks bekend is in het westen. Het is geen vorm van yoga met allerlei houdingen maar voornamelijk een innerlijk proces, waarbij je je op steeds diepere niveaus leert af te stemmen op de zon. Deze is de meest beschikbare en altijd aanwezige ingang naar de hogere dimensies en goddelijke werkelijkheid. Je zou de zon dan ook een meester kunnen noemen, waar je je altijd toe kan richten en die je begeleidt op je levenspad als je je ervoor open kunt stellen.

De zon is in zijn perfectie een belangrijke ingang tot het goddelijke en een gigantisch levend bewust wezen. De zonnestralen brengen op hoger niveau veel meer naar de aarde dan licht en warmte. De zon zendt een breed scala aan vibraties (stralen) naar de aarde die van een dusdanig verfijnd niveau zijn dat ze (nog)  niet met wetenschappelijke apparatuur te meten zijn. Het betreft subtiele spirituele vibraties, die jouw bewustzijn en dat van de mensheid mede aansturen. Je zou kunnen spreken van een soort pakketjes van energie, die beschikbaar zijn voor iedereen. Je kunt het enigszins vergelijken met mobiele telefonie, waarbij pakketjes digitale informatie worden rondgestuurd waar je niets van merkt (tenzij je heel gevoelig bent!), totdat je het juiste instrumentarium hebt – een mobieltje – om deze informatie bewust tot je te kunnen nemen. De zomercursus geeft je het ‘zonmobieltje’.

Op onbewust niveau pikt iedereen wel iets op van deze emissies van de zon: je merkt misschien dat je je op een regenachtige dag  heel anders voelt dan wanneer de zon schijnt maar hoe komt dat eigenlijk? Door je op bewust niveau te leren afstemmen op deze verfijnde vibraties dring je steeds dieper door in de geheimen van de zon. Hiermee opent zich een palet aan nieuwe mogelijkheden tot bewustzijnsverruiming.

Solar oefening - een heerlijk begin van de dag

Voor deze zomer delen we een oefening waarmee je meer bewust kan worden van alles wat de zon biedt en uitstraalt. Deze uitstraling is het sterkste bij zonsopgang. Ga zitten net voordat de zon opgaat op een mooie plek in de natuur. Ervaar het moment dat de zon opgaat als een plechtig moment: je neemt opnieuw het goddelijke wezen dat de zon is, waar. Vraag dan de zon om jou te vullen met healing, met levensenergie en met informatie over je levensdoel. Open je om te ontvangen. Blijf 10-30 minuten zo zitten. Een heerlijk begin van de dag!

Verdere verdieping in mogelijk door het volgen van een cursus bij ons. Onze vijfdaagse zomercursus ‘Breng de zon in je leven’ van 21-25 augustus in Drenthe, zit met twaalf deelnemers vol. Vanwege de Corona richtlijnen moeten wij voldoende afstand tot elkaar in acht nemen. Het is nog wel mogelijk om op de reservelijst te komen voor het geval er een plaats vrij komt.

Meer informatie: Israna, Bewustzijnsverruiming en Spirituele ontwikkeling

Een bijdrage van Froukje Bumasolar yoga, surya yoga, afstemmen op zonnestralen, zonmobieltje, spirituele vibraties, solar oefening