Inhoudsopgave

Privacy in beeld
Om te onthouden
Gezamenlijk adverteren
AVG in notendop

vrijdag 16 maart 2018

Privacy in beeld

Nog een week en dan mogen we stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen én er is een raadgevend referendum. Die laatste daar hoor je niet zo heel veel over. Maar het gaat over verzamelen van (persoonlijke) gegevens in onze "strijd" tegen terrorisme. De sleepwet in volksmond. Een wet die het mogelijk maakt om een heleboel informatie in te zamelen vanuit een gebied waar een mogelijke terrorist zich ophoud. Ook jou doen en laten op de telefoon, internet en andere zaken. Wat dan ook weer vrijelijk gedeeld mag worden. Mijn zorg zit niet in wat ik doe, maar wel in hoe anderen met gegevens omgaan. Met een internationale familie en contacten in Wit-Rusland kan je zomaar als verdacht geprofileerd worden.

Aan de andere zijde is binnenkort de AVG van kracht. De wat? De AVG, algemene verordening gegevensbescherming. 25 mei is het zover. Dan moeten wij als ondernemer voldoen aan deze verordening. Ben jij op orde of is het je ontgaan? Ik had er van gehoord maar me er niet in verdiept. Maar op het netwerkontbijt voor ondernemers kwam het ter tafel. Gisteren ben ik eens gaan surfen op het internet. En ja, het gaat ons allemaal aan. Bescherming van persoonsgegevens staat centraal. En daar zijn wij als ondernemer verantwoordelijk voor. Vandaar in deze nieuwsbrief een introductie. Privacy als lentemenu. Nu maar hopen dat het net zo kleurrijk wordt als de opkomende krokussen, narcissen en andere lentebloeiers. 

Willemijn van Schilfgaarde

Om te onthouden

Gedrukte agenda:
Wil iedereen die zijn agenda activiteiten voor februari uiterlijk 26 maart invoeren? Dan komen ze ook op de gedrukte agenda van april. Let op: trainingen en cursussen die als groepsles staan vermeld worden niet meegenomen op de gedrukte agenda!

Thema inspiratienieuws Bewust Meppel (1 april):
Het inspiratienieuws van maart staat in het teken van  complementaire zorg bij kanker. Wil jij hierover een blog of nieuwsbericht schrijven stuur dit dan uiterlijk 26 maart naar info@bewustmeppel.nl

Thema inspiratienieuws Bewust Steenwijk (15 april):
Het inspiratienieuws van maart staat in het teken van aanraking. Wil jij hierover een blog of nieuwsbericht schrijven stuur dit dan uiterlijk 8 maart naar karin@bewuststeenwijk.nl.

Ondernemersagenda:

25 maart: Kick off Samenloop voor Hoop.

15 mei: plaatsing gezamenlijke advertentie

17 mei: fotoshoot Steenwijk (Park Ramswoerthe)

22 mei: fotoshoot Meppel (Ruinerwold)

20 juni: netwerkontbijt bewuste ondernemers

1/2 september: samenloop voor hoop

4 september: plaatsing gezamenlijke advertentie

26 september: netwerkontbijt bewuste ondernemers

21 november: netwerkontbijt bewuste ondernemers

8 januari 2019: plaatsing gezamenlijke advertentie

Drie workshops Zin van/in Ondernemen (najaar)
*Zin van/in Marketing - marketingdebat met elkaar.
*Zin van/in Stralen - zichtbaarheid en presentatie
*Zin van/in Praktijkvoering - zorgwetten, bedrijfsvoering en papieren
Ik ga deze workshops uitwerken met een aantal ondernemers binnen het netwerk en daarbuiten.

Netwerken in de regio:

4 aprilOpen Coffee Meppel

12 april: Het Duurzaam Drenthe Event 2018, Assen.

19 juni: Zingevingsfestival Kom op verhaal, Hoogeveen

26/29 juliTaribush Kuna festival

Gezamenlijk adverteren

https://bewustmeppel.nl/advertentieOp 15 mei zal er weer een gezamenlijke advertentie geplaatst worden in de lokale kranten van Meppel en Steenwijk. Voorwaarde is wel dat er voldoende deelnemers zijn (minimaal 8). Wil jij meedoen, meld je dan voor 24 april aan bij Karin van de Brake. Meer info over prijzen vind je hier.

Wel of niet adverteren, ook dat kwam ter tafel op het netwerkontbijt. De algemene teneur is dat adverteren geen enkel nut heeft. Het is duur en er komt nooit iemand op af. Free publicitiy is betere ondernemerstaal.

Daar staat tegenover dat ik ook terug hoor dat na een advertentie het bezoekersaantal op de eigen webpagina toeneemt. Soms worden advertenties bewaard en komen mensen drie jaar later bij je op bezoek. Bijkomend voordeel is dat het plaatsen van een persbericht gegarandeerd wordt bij plaatsen van een advertentie (tja marketing). Ook kan je makkelijker contact leggen met lokale journalisten om ze uit te nodigen bij een activiteit. En de lokale omroep en tv reageert op activiteiten die zichtbaar worden.

AVG in notendop

De algemene verordening gegevensbescherming vervangt per 25 mei 2018 de huidige privacywet. Vanaf dat moment geldt dezelfde privacywetgeving voor de hele Europese Unie.

Wetten en verordeningen zijn niet makkelijk te lezen. Juridische taal vraagt soms wat uitleg. Hier probeer ik aan te geven wat er van ondernemers gevraagd wordt die op een of andere manier persoonsgegevens vastleggen. En dat doe je al als je een mailinglijst aanlegt voor een nieuwsbrief!

Allereerst wat zijn persoonsgegevens (of persoonlijke gegevens)? Dat zijn alle gegevens die je vastlegt van iemand en die je terug kan voeren naar die persoon. Adres, mailadres, IP-nummers (computer), telefoonnummer, maar ook informatie als verzekeringsnummer (als jij een nota indient bij de zorgverzekeraar) of dossiers over behandeling.

De voor ons drie belangrijkste gronden om gegevens op te slaan zijn (er zijn 6 grondslagen):

- je hebt toestemming van je klant
- je moet gegevens opslaan om een overeenkomst te realiseren
​- de gegevens zijn nodig voor het nakomen van een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld bij zorg)

Er is onderscheid in het soort gegevens wat je opslaat en voorwaarden waar je aan moet voldoen.

- Gewone persoonsgegevens
​- Bijzondere persoonsgegevens
​- Strafrechtelijke persoonsgegevens (doe je dit, laat je dan bijstaan door een deskundige!)

En de burger (jouw klant) heeft recht om:
​- te weten wie er gegevens op slaat
​- welke gegevens worden opgeslagen
​- bezwaar te maken tegen opslag persoonsgegeven
​- te eisen dat gegevens worden verwijderd
​- te weten dat de ander zorgvuldig omgaat met gegevens

Dit vraagt wat van ons als ondernemer. Wij moeten duidelijk maken:
​- welke gegevens we opslaan
- met welk doel we die gegevens opslaan
​- op welke grond we die opslaan
​- maatregelen nemen dat anderen niet bij die gegevens kunnen komen
​- zorgvuldig omgaan met de gegevens, wat ook betekent dat je ze niet voor iets anders mag gebruiken.
​Dit mag niet verstopt zitten in algemene voorwaarden. Je moet dit duidelijk maken op het moment dat je de gegevens opslaat. En als je dit doet op basis van toestemming moet ook helder zijn dat die toestemming is gegeven.

Als concreet voorbeeld die nieuwsbrief. Als iemand zich aanmeld voor een nieuwsbrief geeft hij toestemming dat jij de nieuwsbrief mag sturen (meestal digitaal). Hiervoor mag je gegevens opslaan die nodig zijn om de nieuwsbrief te sturen. Dat moet je doen op een manier dat anderen er niet bij kunnen komen (vraagt iets van beveiliging sites en eigen computer). Maar jij  mag die gegevens niet voor iets anders gebruiken of doorgeven aan iemand anders. Je moet de gegevens verwijderen als daartoe een verzoek wordt gedaan. In dit geval een eenvoudige manier aanbieden om je weer af te melden voor de nieuwsbrief. En dan moet je de gegevens ook echt verwijderen. Daarbij moet jij als ondernemer in staat zijn om aan te geven welke gegevens je waarvoor hebt opgeslagen. En wordt verzendlijst gehackt? Dan moet je dat melden. Aan de betrokkenen en aan autoriteiten.

Een paar concrete stappen waar jij mee aan de slag kan:
​- welke persoonsgegevens verwerk jij?
​- voor welk doel verwerk jij de persoonsgegevens?
- op basis van welke grondslag doe je dit?
- hoe vraag jij toestemming voor de verwerking van gegevens?
​- hoe bescherm jij de persoonsgegevens?
​- hoe informeer jij de betrokkene?
​Hier ga ik in ieder geval zelf mee aan de slag voor wat betreft de Bewuste Netwerken Meppel en Steenwijk. 

Vele van jullie zullen persoonsgevevens opslaan. Ook bijzondere persoonsgegevens. Daar weet ik ook niet alles van af. Voor jullie wat links naar webseminars die op internet te volgen zijn en je op weg kunnen helpen:

AGV voor adviseurs

AGV en nieuwsbrieven (is op 28 maart)

Nu zullen de meeste van jullie het meest gebaat zijn bij een concreet stappenplan. En een praktische middag om voor je eigen onderneming te kijken wat je moet doen. Ben jij al op weg of heb je via je branchevereniging een ingang voor een workshop/spreker? Laat het me weten dan kunnen we kijken of we nog een netwerkbijeenkomst kunnen organiseren om handen en voeten te geven aan deze regelgeving.