Inhoudsopgave

Ondernemersnieuws november
Goed om te weten
Verlengen abonnementen
Samen adverteren
Netwerkbijeenkomsten 2017
Samen naar buiten treden 2017

maandag 21 november 2016

Ondernemersnieuws november

We zijn bijna aan het einde van het jaar. Tijd om af te ronden én nieuwe plannen te maken. Tijd voor inkeer én weer naar buiten treden. Ook voor de Bewuste netwerken in Meppel en Steenwijk. Daarom in deze nieuwsbrief vooruitblikken vanuit alle ervaringen in 2016. Met informatie over abonnementen, adverteren en activiteiten in 2017. 

Goed om te weten

Voor Bewust Meppel wordt er weer een gedrukte agenda opgemaakt. Wil iedereen zijn agenda items voor de maand december uiterlijk op vrijdag 25 novemeber voor 12.00 invoeren. 's Middags maak ik de agenda op.

In de maand december wil ik iedereen de gelegenheid geven een nieuwjaarswens op de website en/of op facebook te plaatsen. Wil jij daar gebruik van maken stuur deze dan naar mij op dan zorg ik dat ze geplaatst worden.

Heb jij nog een bewust recept voor de komende feestdagen die je wilt delen? Stuur ze toe, dan verwerk ik het in het inspiratienieuws van december.

Heb jij nog een blog of overdenking/inspiratie rond het thema "eerlijk zullen we alles delen"? In de maand december staat dit centraal in de nieuwsitems van de website van Bewust Meppel.


28/29/30 november: film Down to Earth, Zwolle, Fraterhuis. Deze film is een documentaire over "earthkeepers" vanuit de visie: “we didn’t inherit the earth of our parents, we borrow it from our children” (Chief Seatle)".
7 december: inspiratieontbijt Open Coffee Meppel
8 december: brainstormen voor activiteiten bewuste netwerken 2017, Dagpauwoog 11 in Meppel (zie samen naar buiten treden 2017)
19 januari: maatschappelijke beursvloer Meppel. Voor informatie zie hier

Verlengen abonnementen

Voor 2017 heb ik een aantal wijzigingen in de abonnementen en abonnementsprijzen doorgevoerd. Zo is het basisabonnement wat duurder geworden maar krijg je wel 5 agendapunten inbegrepen. Verder zijn de 2e en volgende abonnementen aangepast in prijs. Voor de nieuwe prijzen kijk hier (BS) of hier (BM)

Wil iedereen aangeven of zij wijzigingen willen aanbrengen in lopende abonnementen en dit doorgeven voor 15 december 2016. Dit kan per mail naar info@bewustmeppel.nl of info@bewuststeenwijk.nl.

Samen adverteren

Samen adverteren geeft de mogelijkheid om zichtbaar te worden in de regio tegen lage kosten. Daarbij worden je persberichten eerder geplaatst als je ook adverteert. En dat geeft weer mogelijkheden voor publiciteit van eigen activiteiten

Op 17 januari wordt er weer een gezamenlijke advertentie geplaatst in Steenwijkerland Expres en de Nieuwe Meppeler. Wil jij meedoen geef dit dan zo snel mogelijk door, maar uiterlijk 3 januari aan Karin van Caren Communicatie.

In 2017 is er 4 keer de mogelijkheid om samen te adverteren. In januari en september in de Nieuwe Meppeler en/of Steenwijkerland Expres. En in het voor- en najaar in de bijlage gezondheid in beweging van deze kranten. Zie hier (BM) of hier (BS) voor informatie en prijzen. Als jij nu al weet dat je het komende jaar wilt meedoen aan een gezamenlijke advertentie is het fijn als je dit nu ook doorgeeft.

Wil je liever een banner plaatsen op de website dan kan dat ook.

Netwerkbijeenkomsten 2017

In de laatste netwerkbijeenkomst van Bewust Steenwijk is naar voren gekomen dat netwerkbijeenkomsten op een avond voor veel aangesloten ondernemers niet handig is. Vaak hebben jullie dan zelf ook activiteiten of lessen. Voor 2017 worden de netwerkbijeenkomsten dan ook gepland in de ochtenden. En omdat ik de ondernemersactiviteiten voor Bewust Meppel en Bewust Steenwijk graag combineer zijn alle netwerkbijeenkomsten voor de beide netwerken samen. In 2017 ziet het er als volgt uit:

Bewust ontbijten (4 keer)
Samen ontbijten en netwerken. Onderwerp wordt door jullie zelf ingebracht op de ochtend zelf. We komen steeds op een andere locatie samen.

Netwerkbijeenkomst zichtbaar zijn/worden (voorjaar)
Zichtbaar zijn als ondernemer vanuit verschillend perspectief en direct met eigen ondernemerspagina aan de slag.

Netwerkbijeenkomst rond het voeren van een praktijk (najaar)
Wat komt er kijken bij het hebben van een praktijk, en wat kunnen we van elkaar leren.

Fotoshoot (mei)
In mei is er weer een kans om jezelf op de foto te zetten. Melanie van de Linden van Fotomelanie zal de fotoshoot verzorgen.

Samen naar buiten treden 2017

Wil jij ook meedoen met een van de  activiteiten waarmee we als netwerk naar buiten kunnen treden? Kom dan op donderdag 8 december naar de Dagpauwoog 11 in Meppel voor een eerste brainstormsessie. We beginnen om 9.00. 

Zowel in Meppel als in Steenwijk hebben verschillende ondernemers nagedacht over gezamenlijke activiteiten in 2017. De volgende activiteiten worden opgepakt:

Geluk: route of proeverij
Zowel in Steenwijk (voorjaar) als in Meppel uitwerken van een route of proeverij rond het thema geluk

De ondernemers van Bewust Steenwijk gaan aan de slag met:
-  21 juni, langste dag/begin van de lente én dag van de yoga
-  10 oktober: dag van de psychische gezondheid

De ondernemers van Bewust Meppel gaan aan de slag met:
- open bedrijvendag: 1e zaterdag van november
- inspiratieavond burn-out/stress
- inspiratieavond(en) voeding(smiddelen)

Ook start in 2017 de voorbereiding voor een nieuwe beurs Bewust Leven in 2018.