Home » Algemene voorwaarden

Abonnementen lopen per kalenderjaar. Bij inschrijving halverwege het jaar wordt de abonnementsprijs berekend naar het aantal resterende maanden. Daarna volgt een jaarabonnement.

Op 1 januari wordt je abonnement automatisch verlengd voor 1 jaar. Een maand voor het einde van het jaar ontvang je een mail waarin je wordt gevraagd je abonnement te bekijken en eventueel aan te passen. Opzeggen van je abonnement kan per mail. Je ontvangt een bevestiging per mail die tevens dient als bewijs van beëindiging. Restitutie van het abonnementsgeld kan nooit met terugwerkende kracht plaats vinden.

Je ontvangt aan het begin van elk kalenderjaar een factuur voor de verlenging van je abonnement. De betalingstermijn voor de factuur is maximaal 15 dagen. Bij het niet tijdig voldoen aan de betalingsverplichting wordt je abonnement tijdelijk op non-actief gezet.

Uitbreiding of aanpassing van je abonnement is altijd mogelijk. Het extra abonnement wordt op een nieuwe factuur in rekening gebracht.

Alle vermeldingen en activiteiten dienen te voldoen aan de volgende criteria:

Bij alle lezingen, trainingen, workshops en andere activiteiten ligt de focus in ruime zin op bewustwording, duurzaamheid, veranderingsprocessen, ontwikkeling en/of gezondheid.

Verkoop je producten, dan dienen deze duurzaam geproduceerd te worden en/of bij te dragen aan een duurzaam gebruik. Duurzaam wordt hierbij ingevuld als goed voor mens en milieu, dichtbij en ver weg.

Voeding en catering dient zoveel mogelijk op biologisch en duurzaam geproduceerde wijze tot stand te komen.

Heb je vragen of wil je meer informatie? Stel hier je vraag