Angst …. je kunt er doorheen

26 nov 2021, BIJ IK ont-moet-ting en bewustZijn
Angst….

Angst is een onderwerp dat de meesten van ons het liefst uit de weg gaan want het voelt niet lekker.

Wat we ons niet realiseren, of wat velen van ons niet weten, is dat ons lichaam en brein geen onderscheid maakt tussen angst of gevaar. Of we nou het gevoel hebben een deadline niet te kunnen halen of dat we vermoeden dat onze partner vreemdgaat of dat we oog in oog staan met een moordenaar: één en hetzelfde stresssysteem in ons wordt actief. Hoewel er natuurlijk een onderscheid zit in de heftigheid, zet het ons aan tot of vechten of vluchten. Met andere woorden, we gaan in de aanval of we trekken ons terug- beide reacties waarin we onze angst proberen te ontwijken zodat we ons weer prettiger kunnen voelen.

Angst is echter geen gevaar, angst is een gevoel.

Angst is onderdeel van ons menszijn. Als je 'ja' zegt tegen het leven, zeg je 'ja' tegen angst. En wellicht goed om te weten: ook al zeg je 'nee' tegen angst, angst trekt zich er niet echt iets van aan. Je kunt als mens niet om angst heen. En waar je niet omheen kan, daar moet je doorheen. Zo is het met ieder gevoel, daar moet je doorheen.

Hoe sterker we ons verzetten, hoe sterker de gevoelens worden. Het is net als wanneer we een bal onder water proberen te houden; dat lukt even maar op een gegeven moment put het ons zo uit en schiet die bal met heel veel kracht omhoog. Oftewel, onze emotionele uitbarstingen. Vaak gerelateerde aan eerdere angst gevende ervaringen.

In de hulpverlening bestaan er verschillende behandelmethoden om mensen te helpen om door gevoelens van angst heen te gaan en ze zo te verwerken. EMDR is daar één van.

EMDR is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring.

Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Een groot deel van de getroffenen ‘verwerkt’ deze ervaringen op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten. Vaak gaat het om herinneringen aan de schokkende gebeurtenis die zich blijven opdringen, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen, flashbacks) en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties.

Uitgangspunt van EMDR is telkens dat de klachten zijn ontstaan als gevolg van een of meer traumatische/beschadigende ervaringen. Daarmee worden gebeurtenissen bedoeld die dusdanige sporen hebben nagelaten in het geheugen van de persoon, dat hij of zij er nu nog steeds last van heeft. Voorbeelden daarvan zijn emotionele verwaarlozing, akelige ervaringen op medisch gebied, verlieservaringen, werkgerelateerde gebeurtenissen en andere schokkende, schaamtevolle of anderszins ingrijpende ervaringen. De belangrijkste insteek van de EMDR therapeut is de cliënt te helpen de herinneringen aan deze gebeurtenissen te verwerken, met de bedoeling daarmee de klachten te verminderen of te laten verdwijnen.


Pagina van aanbieder

Terug

Powered by webXpress