Verandermodel: kom uit je stilstand

30 sep 2021, Horselanguage
Veranderen! Ja maar dan, en hoe?!

Hoe vaak horen we niet om ons heen dat iemand iets in zijn of haar leven wil "veranderen”.

Dat de levenswijze die zoals deze nu is niet langer is wat je eigenlijk wilt,

Dat je werk of levenswijze gepaard gaat met patronen of omgevingsfactoren die je tegen gaan staan of anders zijn geworden dan je ooit gehoopt had en niet langer gewenst zijn.

De intentie om te kunnen/ willen veranderen is er, maar dan.

Dan blijft het vaak lange tijd stil…………..

Veranderen is namelijk "uit je comfort zone" komen en dat is eng.

Dan gebeuren er dingen waarvan je denkt dat je die niet in de hand hebt;

  • Wat kom ik tegen op de weg naar verandering?
  • Wat gaat mijn omgeving van mij vinden?
  • Ben ik bestand tegen de veranderingen die ik daarbij tegenkom?

Deze gedachten blijven vaak lang in je eigen systeem hangen en brengen stilstand met zich mee. Angst om te veranderen.

Verander”kracht”.

Om te veranderen is het fijn om eerst te kijken waarom er onvrede is ontstaan.

Wat is het aandeel in het ingeslepen patroon? Is er een aandeel in mijn karakter of in onverwachte externe factoren? Heb ik daar ook invloed op gehad, zo ja wat moet ik doen om niet weer in mijn eigen valkuil terecht te komen.

Het paard als spiegel zou je in het eerste stukje kunnen helpen om inzicht in eigen handelen te kunnen krijgen.

  • Wie ben ik en wie wil ik zijn!
  • Wat doe ik waardoor ik nu onvrede ervaar.

Mocht je dit helder hebben dan ben je klaar voor het verandermodel!

Deze stap tot verandering kun je maken door bewust te zijn van de volgende factoren.

  • Rationale - Waarom de veranderingen
  • Effect - Wat wil ik bereiken
  • Focus - Keuzes structuren en systemen.
  • Energie - Heb ik het vermogen en de energie (brandstof) om mijn doel te bereiken.

Verbinding in het verandermodel

Alle bovengenoemde factoren worden verbonden en vormen onderling een logische samenhang. Zijn de factoren in verbinding, dan zal inspanning voor verandering leiden tot gewenst resultaat.

Tijdens je verander proces kan het paard je coach zijn, die met je meekijkt en je richting kan geven in de juiste stappen die je neemt.

Het paard geeft inzicht in het veranderproces en kan net dat duwtje in de rug geven wat in de volgende stap nodig is:


Pagina van aanbieder

Terug

Powered by webXpress