klankschaalmassage volgens de Peter Hess-methode

25 jan 2022, ToMindYou
Een heerlijke massage om tot diepe ontspanning te komen.
 
Wat is en hoe werkt de Peter Hess®-klankmassage?
Aan de Peter Hess®-klankmassage ligt kennis van de werking van klankschalen ten grondslag die al 5000 jaar geleden in de Indiaanse heelkunde werd toegepast. Volgens oosterse voorstelling ontstond de mens uit klank. Alleen iemand die met zichzelf en zijn/haar omgeving in harmonie leeft, is in staat het leven vrij en creatief vorm te geven. Peter Hess heeft op basis van jarenlang onderzoek en praktijkervaring een methodische klankmassage ontwikkeld die aansluit bij de behoeften van de westerse mens. Deze klankmassage biedt een zachte en zeer werkzame ontspanning en wordt doelgericht ingezet bij opvoeding, coaching, therapie, welness en genezingsprocessen.

Wat is en hoe werkt de Peter Hess®-klankmassage?
Tijdens een klankmassage ontstaat een sfeer van veiligheid en geborgenheid. Stress, angsten, zorgen, twijfel en andere gevoelens die een negatieve invloed hebben op je gezondheid kun je loslaten. Je kunt je lichaam en je behoeften weer bewust waarnemen. Malende gedachten komen tot rust en je ziel ervaart ruimte voor groei.

De Peter Hess®- klankmassage:
- is een ontspanningsmethode die lichaam, ziel en geest aanspreekt
- versterkt het basisvertrouwen
- vergemakkelijkt 'loslaten'- zowel fysiek als mentaal
- bevordert je gezondheid door harmonisering, regeneratie en vitalisering
- ondersteunt en verbetert je lichaamswaarneming
- helpt je innerlijke hulpbronnen te activeren
- versterkt je bewustzijn en creativiteit

Verloop van de Peter Hess®- klankmassage:
Na het voorgesprek plaatst de klankmasseur klankschalen op of naast je geklede lichaam en brengt die zacht tot klinken. De frequenties van de afzonderlijke schalen passen goed bij de verschillende lichaamsgebieden. De harmonische klanken kalmeren lichaam en geest.

Klinkende klankschalen trillen. Dit geeft fijne fibraties die zich verder en verder uitbreiden in je lichaam. Zo ontstaat snel een weldadige ontspanning die ruimte biedt voor gevoelens van zekerheid en geborgenheid- de ideale voorwaarden voor regeneratie, bevordering van je gezondheid en nieuwe inzichten.

Tijdens het nagesprek kun je uiting geven aan de indrukken die je hebt opgedaan. Hierdoor ben je je beter bewust van de waardevolle ervaringen die je tijdens de klankontspanning opdeed. Ook kunnen er aandachtspunten voor een volgende behandeling aan bod komen.

De Peter Hess®-klankmassage: eenvoudig ontspannen
Veel mensen ervaren de Peter Hess®-klankmassage als het summum van ontspanning. dat is mogelijk omdat alle Peter Hess klankmasseurs zijn opgeleid volgens dezelfde methode, ze beschikken over gefundeerde kennis van de klanken en hebben ervaring met het geven en ontvangen van klankmassages.
Ze doen regelmatig verdiepende cursussen.
De methode omvat:
* kennis van de werking van klanken
* technische vaardigheden
* professionele beroepshouding
* klankschalen van constante hoge kwaliteit.

De Peter Hess®-klankmassage is gebaseerd op jarenlang onderzoek en praktijkervaring. Alleen iemand die is opgeleid aan een Peter Hess Academie mag deze beproefde methode praktiseren.
"Peter Hess" is een beschermde merknaam.

Door regelmatige klankmassages kun je:
* stress verminderen
* zelfwaarneming bevorderen
* genezingsprocessen ondersteunen
* prettiger leven


(Een klankmassage duurt ongeveer 45 minuten, met voor en nagesprek reken op een uur.)

Ik hoop je zo een inkijkje te hebben gegeven in deze prachtige methode!

Mocht je meer willen weten, voel je vrij me te vragen.
Of kom eens kennis maken met deze heerlijke klankmassage.


Pagina van aanbieder

Terug

Powered by webXpress