Aanbieder Hanny van Putten
E-mail hanny@deretraite.nl
Website www.deretraite.nl
Telefoon 0624658560
Adres Ruinerweg 26A
Postcode 7958RC
Plaats Koekangerveld
KvK 88732592
 
Categorie Coaching
 


Meer van deze aanbieder:
Gezonde leefstijl
Bewustzijnsontwikkeling


ELPH-coaching/therapie

E L P H   -    Easy Life Program for Harmony    -    Eternal Life Program for Healing

ELPH is energie-werk; een eenvoudige manier om onszelf opnieuw te 'programmeren' en te groeien naar algehele harmonie, op-weg-naar-huis. Daarvoor worden de krachten van het hart ingezet, omdat vergeving het kernwoord is. Vergeving van onszelf en van die ander die we zo vaak veroordelen...... want in pure liefde heeft alles bestaansrecht, in pure liefde leren we ons Zelf kennen. Het belangrijkste is het loskomen van slachtofferschap, ook al wil onze geest graag de schuld blijven geven aan iets buiten onszelf. 

ELPH-levensschool
Het Elphisme is ontwikkeld door Mhaádeii AmaMia, vanuit haar persoonlijke ervaringen en inzichten op haar weg van zelfverwerkelijking. Het is een vrije, evolutionaire vredesleer die de individuele mens door zelfinzicht leidt naar eigen verantwoordelijkheid voor zijn leven, waaruit een natuurlijke, collectieve harmonie ontstaat. Vanuit de Duitstalige landen, waar natuurgeneeswijzen meer geaccepteerd zijn, groeit deze natuurlijke, spirituele, holistische levensweg ook in Nederland.

ELPH-coaching
In de ELPH-coaching kijk je naar je zelfbeleving, naar de manier van denken van je geest, naar je lichamelijke situatie, naar de gevoelsbeleving van je ziel en je psychische stabiliteit. Daarbij wordt je dagelijkse leefsituatie gebruikt als spiegel, die richtingaanwijzers laat zien.
ELPH leidt je naar de diepte van je vraagstukken, met respect voor je kwetsbare, natuurlijke wezen. 

Elph-coaching is dus een actieve, holistische geneeswijze; een persoonlijkheids- en bewustzijnsscholing. Je wordt uitgenodigd jezelf met al je  facetten in liefde aan te nemen, waardoor angst en onvrede kunnen oplossen. Je leert een leven te leiden volgens de scheppingsprincipes, met als doel je natuurlijke evenwicht te herstellen om vrede en natuurlijke levensvreugde te verwerkelijken. 

Aspecten waarop de ELPH-coaching zich kan richten, zijn: zelfrespect, eigenwaarde, zelfvertrouwen, zelfbegrip, zelfbewustzijn, zelfbestemming, zelfinzicht, zelfliefde en zelfverantwoording. Wanneer je dit van jezelf begrijpt, kun je óók die ander begrijpen. Daarmee ontstaat algehele gezondheid op holistische wijze: je geest is rustig, je ziel is vreugdevol, je lichaam is gezond en je psyche is stabiel. 

ELPH-Persoonlijkheid-Analyse - ELPH-essences - ELPHing
Mhaádeii AmaMia heeft voor het coachingsproces een aantal zeer effectieve hulpmiddelen ontwikkeld.

- De ELPH-persoonlijkheidsanalyse geeft je inzicht in de werking van je persoonlijkheid en het effect daarvan op je dagelijks leven. Verander je je persoonlijkheid, dan verandert ook je levenslot. Wanneer je de informatie en inzichten toepast en de aanbevelingen in de praktijk omzet, zul je je leven op een nieuwe, vreedzame en vreugdevolle wijze beleven. 

- De ELPH-essences, geënergetiseerde alcohol-sprays en oliën, verbinden je via je emotionele lichaam met het-Licht-der-Liefde. Dit is de 'snelweg' naar algehele genezing. Daardoor vindt in de diepte de holistische werking plaats die je ziel opschoont. Je hele systeem weet precies wat er moet gebeuren om naar die innerlijke vrede en harmonie te komen.

- De ELPHing is een combinatie van een coachingsgesprek en een energetische behandeling die 
plaatsvindt op een behandeltafel. Door de intense rust ervaar je grote diepte-ontspanning waarin het lichaam zich energetisch reset.
Je wordt je bewust van je totale gesteldheid en van de noodzakelijke verandering, je herkent de samenhang tussen oorzaak en gevolg, je vindt wegen om je los te maken uit je zelfvernietigende patronen en je krijgt nieuwe kracht om je leven constructief vorm te geven. Een blok van vijf behandelingen geeft in de diepere lagen veel blijvende verlichting op je thema. 

Thema's voor ELPH-behandeling of -coachingsgesprek
Door haar holistische en spirituele benadering heeft ELPH-coaching een bijzonder duurzaam effect op je dagelijks bestaan. Het heeft zowel invloed op je sociale leven en je beroepsleven, als op je familieverhoudingen en je persoonlijke gezondheid. Op al deze vlakken kunnen de begeleidingsthema's zich voordoen. 

Met ELPH-coaching kun je een langer traject aangaan, maar je kunt ook ELPH-coaching aanvragen voor één specifiek thema, zoals steeds terugkerende irritaties, aanhoudende stresssituaties, vastzittende boosheid, eenzaamheid, angst door religie, burn-out klachten, onvermogen op de vlakken van eigenwaarde, zelfrespect of zelfvertrouwen, jongeren die het leven niet (goed) kunnen overzien, ouderen die zingeving missen, fysieke klachten die door een arts niet (h)erkend worden, aanhoudende frictie met dierbaren, 'het-zit-tussen-de-oren', verder willen komen in bewustzijnsontwikkeling, meer hartskwaliteiten willen ontwikkelen, ......
Al het menselijke is normaal; alle aspecten zijn het aankijken waard.

kennismakingsgesprek
In een gratis kennismakingsgesprek kunnen we onderzoeken hoe ELPH-coaching nu voor jou kan werken.
Neem gerust contact op voor een afspraak. Je bent van harte welkom.Powered by webXpress